top of page

Tietosuojaseloste

Päiväys 19.05.2023

Rekisterinpitäjä

Aulangon Seikkailupuisto Hugo Oy
Y-tunnus: 2737093-3
Aulangontie 91
13210 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Petri Munck, info@hugopark.fi

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

hugola.fi verkkosivut

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakasviestintään ja verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Emme käytä tietoja markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme verkkosivuston kautta tai muulla tavoin luovuttamiasi tietoja, esimerkkeinä etu- ja sukunimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja – sikäli kuin toimit ammatillisissa yhteyksissä – yhtiön nimen ja asemasi yhtiössä. Lisäksi keräämme tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu vapaaehtoisuuteen tai meille tehtyihin yhteydenottopyynteihin. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi hugola.fi sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.  

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Olemme sitoutuneet henkilötietojesi varjelemiseen ja suojelemiseen ja ylläpitämään riittäviä teknisiä ja organisatorisia välineitä, joilla estetään väärin perustein tai vahingossa tapahtuva henkilötietojen luovutus, käyttö, niihin pääsy, niiden häviäminen, muuttaminen tai vahingoittuminen.

Yritys voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietosi, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy yrityksen valtuuttamilla henkilöillä. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, johon tiedot on kerätty, sovellettavan lain tarjoamissa rajoissa ja lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

Omien henkilötietojen tarkastelu

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus sovellettavan lain mukaan tarkastella, korjata ja poistaa omia tietojasi tai kieltäytyä tietojesi käsittelystä perustelluista syistä tai vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Yhteys: Petri Munck, info (at) hugopark.fi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

bottom of page