top of page

Varausehdot

Päiväys 26.09.2023

Hugola syntymäpäiväjuhlien varausehdot

Syntymäpäivät pystyt varaamaan Hugolan (Aulangon Seikkailupuisto Hugo Oy, Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna) ylläpitämästä verkkokaupasta, tai puhelimitse asiakaspalvelusta tai paikanpäällä toimipisteellä.

Verkkokaupassa voit syntymäpäiväjuhlien varaamisen yhteydessä tilata verkkokaupassa kulloinkin saatavilla olevia lisäpalveluita.

Varaamalla Hugolaan syntymäpäiväjuhlat, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Näissä ehdoissa varauksella tarkoitetaan Hugolan syntymäpäiväjuhlaa kaikkine varaukseen kuuluvine palveluineen, joiden juhlamaksu on maksettu (verkkokauppa) tai joiden juhlamaksua ei olla maksettu (puhelinvaraukset/toimipaikalla varatut). Tilaisuudella tarkoitetaan varattua syntymäpäiväjuhlaa. Pitopäivällä tarkoitetaan verkkokaupan määrittämää tilaisuuden päivämäärää alkuaikoineen tai muunlaisen varauksen yhteydessä määritettyä tilaisuuden päivämäärää alkuaikoineen.

Hinnat ja juhlamaksu

Hugolan syntymäpäiväjuhlat ja tarjoamat lisäpalvelut ovat maksullisia. Syntymäpäiväjuhlien ja lisäpalveluiden hinnat ovat nähtävillä osana syntymäpäiväjuhlien varausprosessia.

Juhlamaksu maksetaan varausta tehdessä (verkkokauppa) tai ennen tilaisuutta/tilaisuuden alkaessa (puhelinvaraukset & toimipaikalla tehdyt varaukset).

Suurin osa sisäleikkipuistojen aktiviteeteistä on asiakkaiden käytössä syntymäpäiväjuhlien hinnalla. Jotkin aktiviteetit toimivat erikseen kolikoilla/kortilla. Huomaathan, että osaan laitteistamme tai palveluistamme voi suosittuina ajankohtina olla pientä jonoa.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii verkkokaupassa VismaPay yhteistyössä pankkien kanssa. Paikanpäällä maksettaessa Nets yhteistyössä pankkien kanssa.

Tilaisuuden vahvistaminen

Tilaisuuden henkilömäärät, tarjoilut ja muut palvelut tulee vahvistaa viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuuden pitopäivää. Vahvistus suoritetaan Hugolan verkkokaupassa, puhelimitse asiakaspalvelussa tai suoraan Hugolan toimipisteellä Keksikatu 5, 13110 Hämeenlinna.

Lasten ja valvojien lukumäärä

Tilaisuuden minimiosallistujamäärä on alkaen 4 lasta. Maksimiosallistujamäärä määräytyy varattavan juhlatilan mukaan. Tilaisuuteen vaaditaan 1 valvoja 4-8 lasta ja 2 valvojaa yli 8 lapsen juhliin. Valvojan vastuulla on vastata lapsien leikkiturvallisuudesta. Mikäli osallistujamäärissä ilmenee tilaisuuden varauksen vahvistamisen jälkeen muutoksia, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä puhelimitse Hugolan asiakaspalveluun. Tilaisuuden pitopäivänä tapahtuvat henkilömäärien muutokset hyvitetään sisäänpääsyjen osalta lahjakorttina (voimassa 12kk). Tarjoiluiden tai lisäpalveluiden osuutta ei hyvitetä. Minimiveloitusperuste on alkaen 4 lasta.

Tilaisuuden päivämäärän muuttaminen

Voit muuttaa tilaisuuden pitopäivämäärää Hugolan asiakaspalvelun kautta ennen varauksen vahvistamista. Varauksen vahvistamisen jälkeen tai lähempänä kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta, muutos pienempään osallistujamäärään hyvitetään lahjakorttina. Lisäosallistujat maksetaan toimipisteellä ennen tilaisuuden alkua. Muutosten toteuttamisen edellytyksenä on se, että varaustilanne sallii muutosten tekemisen.

Päivämäärän muuttaminen ei edellytä uuden juhlamaksun maksamista, muuttaminen mahdollista min. 48 tuntia ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuuden pitopäivän muuttaminen toiselle päivälle ei ole mahdollista tilaisuuden pitopäivänä.

Tilaisuuden peruuttaminen

Voit peruuttaa varauksen ennen tilaisuuden pitopäivää ottamalla yhteyttä Hugolan asiakaspalveluun minimissään 48 tuntia ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden peruuntuessa (alle 48tuntia ennen tilaisuuden alkua) juhlamaksun tilalle saat juhlamaksun arvoisen lahjakortin, joka on voimassa 12 kuukautta tai hyvitämme 50% varatun tilaisuuden juhlamaksusta.

Tilaisuuden kesto

Tilaisuus sisältää rajoittamattoman leikkiajan (aukioloaikoijen puitteissa). Leikkiaika alkaa varauksen määrittämänä päivänä. Mikäli asiakas haluaa saapua puistoon aikaisemmin kuin varauksen määrittämänä huoneen varausajankohtana, tulee asiakkaan ennen tilaisuuden pitopäivää kertoa arvioitu saapumisaika varauksen lisätiedoissa.

Tilaisuuden tila tai huonevaraus

Tilaisuus sisältää joko tila- tai huonevarauksen. Tilan tai huoneen varausaika määräytyy varauksen asettamien aikojen mukaisesti. Tilan tai huoneen varausajan kesto on 1,5 tuntia varausajankohdan mukaisesti.

Tila-/huonevaraukseen sisältyy perussiivous tilaisuuden jälkeen. Lisäsiivousmaksu 70€ menee jos tilaisuuden aikana on sotkettu tahallisesti esimerkiksi seiniä, lattioita tai kalusteita/rekvisiittaa. Lisäsiivousmaksu veloitetaan joko varauksen tehneeltä asiakkaalta/ valvojalta/ valvojilta paikanpäällä toimipisteellä ja lisäsiivousmaksun aiheuttava sotku/ilkivalta kuvataan talteen ennen tehtävää veloitusta. 

Tarjoiluaika

Juhlien tarjoilut asetetaan tarjolle tila- tai huonevarauksen alkaessa. Tarjoiluaika kestää tila- tai huonevarauksen alusta 1,5 tunnin, riippumatta huonevarauksen kokonaiskestosta.

Turvallisuus

Hugola pyrkii huolehtimaan siitä, että sen sisäseikkailupuistot ovat turvallisia. Turvallisuuteen vaikuttaa kuitenkin jokaisen vierailijan toiminta, joten puistoissa on voimassa leikkisäännöt, joita vierailijoiden tulee noudattaa.

Hugola ei ole vakuuttanut vierailijoita

Hugola ei ole vakuuttanut sisäseikkailupuistossa vierailevia henkilöitä tapaturmavakuutuksella. Vierailija on itse vastuussa tapaturmavakuuttamisesta.

Ylivoimainen este

Hugola ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai palveluiden tarjoamisen estymisestä eikä niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä haitoista tai menetyksistä.

Muutokset palveluehtoihin

Hugolalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, mikäli muutos on välttämätön lainsäädännön tai viranomaispäätöksen perusteella.

Asiakasvalitukset ja riidanratkaisu

Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, pyydämme olemaan yhteydessä Hugolan asiakaspalveluun.

Mikäli asiaa ei saada ratkaistua neuvotteluilla, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Vaihtoehtoisesti asia voidaan saattaa kotipaikkasi, vakituisen asuinpaikkasi tai Hugolan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jos sinulla ei ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa, asia voidaan saattaa käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa.

Päivitetty 26.9.2023

bottom of page